Vital EnergyPro Plan

Leitl_logo

 

Спецификация:

 

Размери (BxLxH) в cm 50/20/24,9
U-стойност в неизмазан вид (W/m²K) 0,18
Якост на натиск (N/mm²) 7,5
Бр/м² 20
Бр/Палет 40