ORTHOBLOCK K300

logoen

 

 

Спецификация:

*Размери (mm): 250x300x240

*Тегло (кг/бр) : 14,4

*Бр/м²:16

*Бр/м³: 55

*Якост на натиск ( N/mm²): 10

*Топллопроводимост λ ( W/mK): 0,106