контакти

гр.Пловдив бул.“Освобождение“  и Асеновградско шосе, срещу „Мебелна къща“ – Тракия
Управител: Благовеска Георгиева 0889 10 66 66    e-mail: b.georgieva@bosstore.bg
Изпълнителен директор: Первин Юмерова 0889 10 55 55   e-mail: p.omer@bosstore.bg
Мениджър продажби: Павел Башов 0885 44 42 42   e-mail: p.bashov@bosstore.bg
Търговски представител: Костадин Костадинов  0884 50 33 33   e-mail: k.kostadinov@bosstore.bg
Началник склад:  Невена Кръстева  0889 10 22 22   e-mail: n.krasteva@bosstore.bg